En LEI (Legal Entity Identifier) er en 20-cifret kode, der entydigt identificerer en juridisk enhed, der deltager i transaktioner på finansmarkederne – på tværs af markeder og jurisdiktioner.

Hvem kan få en LEI-kode?
En LEI kan udstedes til alle juridiske enheder. Filialer eller forretningsenheder, som ikke er separate juridiske enheder, forventes i første omgang at anvende deres moderselskabs LEI-kode. Privatpersoner kan ikke få en LEI-kode.

Hvor kan vi få en LEI-kode, og hvad koster den?
En LEI-kode fås hos en autoriseret LEI-udsteder, en såkaldt LOU (Local Operating Unit), som validerer visse oplysninger om din enhed, inden den udsteder LEI-koden.

I kan købe en LEI-kode enten direkte fra en autoriseret LEI-udsteder (LOU) eller ved at bruge en af LOU’ens registreringsagenter.

Her er en komplet liste over autoriserede LEI-udstedere (LOU’er).

Se rullelisten over registreringsagenter under hver LOU. Prisen for den første registrering af en LEI er ca. 100 euro. Der opkræves også et årligt gebyr.

Hvilke trin omfatter LEI-registreringsprocessen?

  1.  Find de krævede oplysninger: juridisk(e) navn(e) for alle virksomheder eller fonde, registreret/registrerede adresse(r), hovedsædeadresse(r), enhedsstatus, enhedens retlige form, bemyndiget/bemyndigede person(er)
  2. Beslut, hvilken LEI-udsteder I ønsker
  3. Indtast de oplysninger, der er nødvendige for registrering på udstederens hjemmeside
  4. Betal registreringsgebyret i henhold til anvisningerne på udstederens hjemmeside
  5. LEI-udstederen validerer de afgivne oplysninger
  6. LEI-udstederen fuldfører registreringen og sender en bekræftelse pr. e-mail.