Hva er en LEI-kode?
En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en 20-sifret kode som entydig identifiserer en juridisk enhet som deltar i transaksjoner på finansmarkedene – på tvers av markeder og rettssystemer. 

Hvem kan få en endelig LEI-kode?
En LEI-kode kan utstedes til alle juridiske enheter. Filialer eller forretningsenheter som ikke er selvstendige juridiske enheter, skal i utgangspunktet benytte seg av modervirksomhetens LEI-kode. 
Privatpersoner kan ikke få en LEI-kode.
 
Hvor kan jeg få en LEI-kode, og hva koster den?
En LEI-kode fås hos en autorisert LEI-utsteder, en såkalt LOU (Local Operating Unit), som validerer visse opplysninger om din enhet før den utsteder LEI-koden. 

Du kan finne en fullstendig liste over autoriserte LEI-utstedere her.

Opprettelse av en LEI-kode koster ca. 150 euro. I tillegg kommet det er årlig gebyr på ca. 2/3 av etableringsgebyret. Forvent omkring en ukes behandlingstid under normale omstendigheter.

Hvilke trinn omfatter registreringsprosessen for LEI-koden?

  1. Utarbeid nødvendige opplysninger: juridisk(e) navn for alle virksomheter eller fond, registrert(e) adresse(r), hovedkontoradresse(r), enhetsstatus, enhetens juridiske form, autorisert(e) person(er) 
  2. Bestem hvilken LEI-utsteder du ønsker å foreta registrering hos  
  3. Tast inn nødvendige opplysninger til registrering på utstederens hjemmeside 
  4. Betal registreringsgebyret i henhold til anvisningene på utstederens hjemmeside 
  5. LEI-utstederen validerer de avgitte opplysningene 
  6. LEI-utstederen foretar registrering og sender en bekreftelse per e-post