Legal Entity Identifier (LEI) är en global 20-siffrig identifieringskod som används för att identifiera företag och andra organisationer som gör värdepapperstransaktioner, oavsett i vilken marknad eller jurisdiktion det sker.

Vem kan skaffa en LEI?
En LEI kod kan utfärdas till alla juridiska personer. Filialer och operativa enheter som inte är separata juridiska personer förväntas använda den LEI kod som innehas av den juridiska person i vilken de ingår. Fysiska personer, undantaget vissa enskilda firmor, kan ej få en LEI kod.

Var skaffar man LEI koden och vad kostar det? 
LEI koden kan endast införskaffas från en godkänd institution, en så kallad LOU (Local Operating Unit), som validerar viss information om ert företag innan den utfärdar en LEI kod.

Ni kan få en LEI kod direkt från en LOU, eller genom att använda någon av dennes registrerade ombud.

Här är en fullständig lista över godkända utfärdare av LEI koder full list of authorized LEI issuers (LOUs) here.

De registrerade ombuden kan hittas i listans ’drop-down’-menu, under varje LOU.  En avgift på cirka EUR 100 tas ut när man skaffar en LEI kod. Därutöver tillkommer en årlig förnyelseavgift. 

Hur ser LEI-registreringsprocessen ut?  

  1. Förbered den begärda informationen: Företagets eller fondens juridiska namn, juridisk adress, huvudkontors adress, tillämplig företagsregister, företagsregisternummer och firmatecknare
  2. Bestäm vilken godkänd utfärdare av LEI koder (LOU) ni vill använda
  3. Fyll i den begärda information för registrering på valda utfärdarens hemsida
  4. Betala avgiften i enlighet med instruktionerna på den valda hemsidan
  5. LEI utfärdaren validerar den ifyllda informationen
  6. LEI utfärdaren slutför registreringen och skickar en bekräftelse via e-post