International Financial Institutions - List of Contacts

 • International Financial Institutions 

  OECD
  Flemming Nielsen
                                                    E-mail: flemming.nielsen@danskebank.dk

  Head of International Financial Institutions                      Phone: +45 45 12 83 20

  Jeppe Kjærgaard                                                          E-mail: jkjr@danskebank.dk
  Senior Banker                                             Phone: + 45 45 12 83 22

  Boris Bajic                                                       E-mail: bbaj@danskebank.dk
  Senior Relationship Manager                            Phone: + 45 45 12 70 43

  Non-OECD/Trade Finance
  Claus Wagenblast-Franck       E-mail: clw@danskebank.dk
  First Vice President   Phone: +45 45 12 83 21

  Nina Erika Berchoux                                                      E-mail: nina.berchoux@danskebank.dk 
  Senior Relationship Manager                                         Phone: +45 24 81 46 61                                                                   
  Client Service Management Financial Institutions
  Frederik Samsing                                                          E-mail: frsa@danskebank.dk
  Head of Client Service Management                                  Phone: +45 45 14 46 01

  Jane Vekslund                                                                          E-mail: jc@danskebank.dk
  Senior Customer Relationship Manager                           Phone: +45 45 12 83 44

  Michael Jensen                                                 E-mail: mij@danskebank.dk
  Senior Customer Relationship Manager                           Phone: +45 45 13 66 45

  Stanislava Pravdová-Nielsen                                            E-mail: spra@danskebank.dk
  Customer Relationship Manager                               Phone: +45 45 13 66 10

  Lars Bucholdtz                                                                          E-mail: lbu@danskebank.dk
  Client Service Manager                                                           Phone: +45 45 12 71 72

  Department Mailbox                                                         financialinstitutions@danskebank.dk

 • Cash Clearing Services

  Jan Strange Bruun                                               E-mail: j.bruun@danskebank.dk
  Global Head of Cash Clearing and Sub Custody  Phone: +45 45 13 19 57

  Marianne Green                                                    E-mail: marianne.green@danskebank.dk
  Cash Clearing Product Manager                                  Phone: +45 45 12 82 07