International Financial Institutions - List of Contacts

 • International Financial Institutions 

  Flemming Nielsen                                                  E-mail: flemming.nielsen@danskebank.dk
  Head of International Financial Institutions                      Phone: +45 45 12 83 20

  Jeppe Kjærgaard                                                          E-mail: jkjr@danskebank.dk
  Senior Banker                                             Phone: + 45 45 12 83 22

  Flamina Lúcia Franca                                                       E-mail: ffr@danskebank.dk
  Senior Banker                                                                            Phone: + 45 45 12 84 23

  Client Service Management Financial Institutions

  Frederik Samsing                                                                     E-mail: frsa@danskebank.dk
  Head of Client Service Management                                  Phone: +45 45 14 46 01

  Jane Vekslund                                                                           E-mail: jc@danskebank.dk
  Senior Customer Relationship Manager                           Phone: +45 45 12 83 44

  Michael Jensen                                                 E-mail: mij@danskebank.dk
  Senior Customer Relationship Manager                           Phone: +45 45 13 66 45

  Stanislava Pravdová-Nielsen                                              E-mail: spra@danskebank.dk
  Customer Relationship Manager                               Phone: +45 45 13 66 10

  Lars Bucholdtz                                                                           E-mail: lbu@danskebank.dk
  Client Service Manager                                                           Phone: +45 45 12 71 72

  Department Mailbox                                                         financialinstitutions@danskebank.dk

 • Nostro Clearing Services 

  Mr. Jan  Strange Bruun                                               E-mail: j.bruun@danskebank.dk
  Head of Nostro Sales                              Phone: +45 45 13 19 57

  Ms. Marianne Green                                                    E-mail: marianne.green@danskebank.dk
  Nostro Product Manager                                            Phone: +45 45 12 82 07

 • Correspondent Banks non-OECD/Trade Finance

  Claus Wagenblast-Franck        E-mail: clw@danskebank.dk
  First Vice President Phone: +45 45 12 83 21

  Boris Bajic                                                                           E-mail: bbaj@danskebank.dk
  Relationship Manager                                                      Phone: +45 45 12 70 43