Prosimy o aktualizację swoich danych osobowych

Potrzebujemy od Państwa dodatkowych informacji, ponieważ przepisy prawa wymagają od nas, abyśmy dowiedzieli się więcej o użytkownikach systemu District posiadających dostęp do kont polskich lub niemieckich. Mogą Państwo wypełnić formularz i bezpiecznie przesłać wymaganą dokumentację poniżej. Formularz można przeglądać w języku angielskim.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy lub mają inne powiązane pytania, prosimy o kontakt pod numerem (+48) 22 33 77 191 (wsparcie w języku angielskim). Godziny pracy pomocy technicznej: od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00–16:00 (CET), piątek w godz. 9:00–15:00 (CET).

 wprowadź poprawne Identyfikator użytkownika systemu District

Prosimy dołączyć następujące dokumenty:

Oficjalny dokument tożsamości wydany przez rząd
Jeżeli jesteś osobą mieszkającą w Polsce lub obywatelem polskim mieszkającym poza granicami Polski, dołącz:

  • certyfikowaną kopię oficjalnego dokumentu tożsamości wydanego przez polski rząd (np. dowód osobisty/paszport)
    lub
  • dwie niecertyfikowane kopie oficjalnego dokumentu tożsamości wydanego przez polski rząd (np. dowód osobisty/paszport, dowód osobisty/prawo jazdy, paszport/prawo jazdy).

Jeżeli jesteś osobą zamieszkującą w innym kraju (nie jesteś obywatelem Polski) lub cudzoziemcem przebywającym w Polsce bez dokumentu tożsamości wydanego przez polski rząd, dołącz:

  • certyfikowaną kopię oficjalnego dokumentu tożsamości wydanego przez rząd w Twoim kraju (np. dowód osobisty/paszport).

Dokument potwierdzający adres zamieszkania
Prosimy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania.
Dopuszczalne formy dokumentów:

  • wyciąg z konta z lokalnego banku;
  • dokument wydany przez organ administracji publicznej w kraju zamieszkania;
  • ważna umowa najmu;
  • rachunki za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, Internet, telewizję kablową lub ubezpieczenie nieruchomości.
Prosimy się upewnić, że kombinacja dokumentów zawiera zdjęcie, pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer dowodu tożsamości, nazwę organu wydającego dokument i jego datę ważności.
Jeśli są Państwo obywatelami Norwegii, należy pamiętać, że wymagane jest potwierdzenie posiadanego obywatelstwa.
Akceptowane formaty plików to PDF, JPEG/JPG, PNG lub GIF. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.

File Size Exceeds the Limit
usunąć File Size Exceeds the Limit

Przesyłając dane, potwierdzam, że poinformowano mnie, iż Danske Bank przetwarza niezbędne informacje w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Będziemy udostępniać te informacje stronom trzecim tylko za Państwa zgodą lub jeśli będzie to wyraźnie dozwolone przez prawo. Więcej informacji na temat tego, jak Danske Bank przetwarza dane, można znaleźć tutaj.

Przykłady dowodu tożsamości i dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania

Pytania i Odpowiedzi dotyczące przesyłania dokumentacji