Prosimy o aktualizację swoich danych osobowych

Potrzebujemy od Państwa dodatkowych informacji, ponieważ przepisy prawa wymagają od nas, abyśmy dowiedzieli się więcej o użytkownikach systemu District posiadających dostęp do kont polskich lub niemieckich. Mogą Państwo wypełnić formularz i bezpiecznie przesłać wymaganą dokumentację poniżej. Formularz można przeglądać w języku angielskim.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy lub mają inne powiązane pytania, prosimy o kontakt pod numerem (+48) 22 33 77 191 (wsparcie w języku angielskim). Godziny pracy pomocy technicznej: od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00–16:00 (CET), piątek w godz. 9:00–15:00 (CET).

Należy pamiętać, że czas przetwarzania – zanim aktualizacja zostanie zarejestrowana w naszych systemach – wynosi do 48 godzin.

 wprowadź poprawne Identyfikator użytkownika systemu District

Prosimy dołączyć kopię paszportu i dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania:

Paszport wraz z dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania stanowią dopuszczalne formy potwierdzenia Państwa tożsamości.

Paszport
Jeśli posiadają Państwo tylko paszport tymczasowy lub taki, którego data ważności upłynęła, prosimy przesłać zarówno kopię prawa jazdy, jak i dowodu osobistego.

Dokument potwierdzający adres zamieszkania
Dopuszczalne formy dokumentów:

 • wyciąg z konta z lokalnego banku;
 • dokument wydany przez organ administracji publicznej w kraju zamieszkania;
 • ważna umowa najmu;
 • rachunki za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, Internet, telewizję kablową lub ubezpieczenie nieruchomości.

Prosimy się upewnić, że kombinacja dowodów tożsamości zawiera zdjęcie, pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer dowodu tożsamości, nazwę organu wydającego dokument i jego datę ważności.

Jeśli są Państwo obywatelami Norwegii, należy pamiętać, że wymagane jest potwierdzenie posiadania obywatelstwa.

Akceptowane formaty plików to PDF, JPEG/JPG, PNG lub GIF. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.

File Size Exceeds the Limit
usunąć File Size Exceeds the Limit

Przesyłając dane, potwierdzam, że poinformowano mnie, iż Danske Bank przetwarza niezbędne informacje w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Będziemy udostępniać te informacje stronom trzecim tylko za Państwa zgodą lub jeśli będzie to wyraźnie dozwolone przez prawo. Więcej informacji na temat tego, jak Danske Bank przetwarza dane, można znaleźć tutaj.

Przykłady dowodu tożsamości i dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania

Pytania i Odpowiedzi dotyczące przesyłania dokumentacji

 • Dlaczego muszę przekazywać dodatkowe dane osobowe?

  Wymogiem niemieckich i polskich władz jest, aby każdego użytkownika z pełnomocnictwem do niemieckiego lub polskiego rachunku bankowego można było właściwie zidentyfikować.

 • Czy bank ma prawo zadawać pytania i/lub prosić o dowód tożsamości?
  Wszystkie banki muszą ocenić, jaką dokumentację uznają za wystarczającą, aby umożliwić im spełnienie wymogów rozporządzenia dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obejmuje to możliwość dostarczenia władzom dokumentacji potwierdzającej, że znamy tożsamość każdego użytkownika systemu District.
 • Jakie kopie dowodów tożsamości muszą zostać przesłane?

  Poniższe instrukcje dotyczą Państwa, jeśli ukończyli Państwo 18.

  Należy pamiętać, że:

  • dowód tożsamości musi być aktualny (tj. nie mogła upłynąć data jego ważności);
  • selfie, zdjęcie portretowe, etc. nie jest akceptowalnym rodzajem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

  Jakie kopie dowodów tożsamości należy przesłać?

  • Paszport lub
  • prawo jazdy i kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

  Jeśli nie mają Państwo ważnego paszportu lub innego rodzaju dokumentu tożsamości ze zdjęciem
  Jeśli nie mają Państwo paszportu, prawa jazdy lub innego ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod numerem (+48) 22 33 77 191 (wsparcie w języku angielskim).

  Poniżej znajduje się lista akceptowalnych rodzajów dowodów tożsamości.

  Akceptowalne dokumenty tożsamości ze zdjęciem:

  • paszport;
  • prawo jazdy wydane przez kraj należący do UE, EOG lub EFTA (Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria) lub Wyspy Owcze i Grenlandię.

  Prawidłowy dowód tożsamości bez zdjęcia:

  • karta ubezpieczenia zdrowotnego.

  Jeśli mieszkają Państwo za granicą, konieczne jest przesłanie dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania.

  Dokument potwierdzający adres zamieszkania za granicą
  Dokumentacja nie może być starsza niż sześć miesięcy i musi być napisana alfabetem łacińskim. Ważne jest, aby Państwa pełne imię i nazwisko oraz adres były wyraźnie podane w dokumencie. Mogą Państwo przesłać jeden z następujących dokumentów:

  • wyciąg z konta z lokalnego banku;
  • dokument wydany przez organ administracji publicznej w kraju zamieszkania;
  • ważna umowa najmu;
  • rachunek za usługi komunalne (prąd, wodę, ogrzewanie, gaz, Internet, telewizję kablową lub ubezpieczenie);
  • dowód tożsamości wydany w kraju zamieszkania.
 • Czy przesyłanie plików z moim dowodem tożsamości za pośrednictwem strony internetowej Danske Bank jest bezpieczne?

  Tak. Mogą Państwo bezpiecznie przesłać swoje pliki za pośrednictwem tej strony internetowej.

  Będziemy udostępniać te informacje stronom trzecim tylko za Państwa stosowną zgodą lub jeśli jest to wyraźnie zaznaczone w prawie. Nasze strony internetowe zapewniają bezpieczne połączenie, które szyfruje pliki i zapisuje je w bezpiecznych systemach Danske Banku w taki sam sposób, jak w przypadku wszystkich innych poufnych informacji.

  Więcej o tym, jak przetwarzamy dane osobowe, można przeczytać w oświadczeniu o ochronie danych w Danske Bank A/S

 • Co się stanie, jeśli nie przekażę wymaganych informacji i dokumentacji?

  Wymagane informacje są warunkiem uzyskania lub utrzymania dostępu do systemu District. Chcieliśmy zaznaczyć, że jeśli informacje nie zostaną dostarczone, będziemy zobowiązani do odmowy dostępu do systemu District.

  Należy pamiętać, że czas przetwarzania – zanim aktualizacja zostanie zarejestrowana w naszych systemach – wynosi do 48 godzin. W związku z tym zachęcamy do niezwłocznego przesłania danych.

 • Jak przesłać dokumenty
  • Prosimy zrobić zdjęcie swojego dowodu tożsamości i dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania, na przykład za pomocą aparatu w telefonie komórkowym lub skanera. Selfie nie może być wykorzystywane jako dowód tożsamości ze zdjęciem.
  • Prosimy sprawdzić, czy na zdjęciu zawarte są wszystkie informacje i czy są one czytelne.
  • Prosimy zapisać plik na urządzeniu (na przykład na komputerze lub tablecie), na którym można otworzyć tę stronę internetową.
  • Prosimy wypełnić pola danych osobowych poniżej.
  • Prosimy kliknąć przycisk Załącz i postępować zgodnie z instrukcjami.
  • Możliwe jest przesłanie do 10 plików jednocześnie.
  • Po załączeniu wszystkich plików prosimy kliknąć przycisk Wyślij.

  Prosimy wybrać jeden z następujących formatów plików: PDF; .jpeg/.jpg/.png lub gif.
  Maksymalny rozmiar dla każdego pliku to 4 MB.

 • Jak zrobić zdjęcie dowodu tożsamości

  Jak zrobić zdjęcie paszportu i dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania

  • Prosimy umieścić paszport lub dokument potwierdzający adres zamieszkania na stole lub innej płaskiej powierzchni.
  • W przypadku paszportu wystarczy przesłać stronę, która zawiera: zdjęcie, imię, nazwisko, etc.
  • W przypadku dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (np. rachunek za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, Internet, telewizję kablową lub ubezpieczenie nieruchomości) wystarczy zrobić zdjęcie strony z odpowiednimi informacjami.
  • Prosimy sprawdzić, czy ilość światła jest wystarczająca, ale unikać refleksów.
  • Prosimy upewnić się, że zdjęcie zawiera wszystkie informacje umieszczone na stronie paszportu.
 • Jak skontaktować się z pomocą techniczną

  Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują pomocy przy wypełnianiu formularza, prosimy o kontakt pod numerem (+48) 22 33 77 191 (wsparcie w języku angielskim).

  Jeśli mają Państwo pytania dotyczące systemu District, prosimy odwiedzić stronę https://danskeci.com/ci/transaction-banking/solutions/district/support-district/customer-support, aby uzyskać numer Biura Obsługi Klienta, informacje o godzinach pracy i dostęp do listy często zadawanych pytań dla danego kraju.

 • Czy muszę ponownie podać te informacje?
  Wymogi w różnych krajach nie są dokładnie takie same. W związku z tym mogą Państwo otrzymać od nas prośbę o dodatkowe informacje – dotyczy to na przykład posiadaczy pełnomocnictw do kont w Norwegii, Niemczech lub Polsce.
 • Dlaczego pytamy o osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne?
  Osoby, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne lub są powiązane z takimi osobami, na ogół mogą być bardziej narażone na naciski polityczne i korupcję ze strony osób próbujących wpłynąć na niektóre procesy decyzyjne. Aby zapobiec przedostawaniu się pieniędzy z korupcji do systemu finansowego, musimy podjąć dodatkowe środki ostrożności w stosunku do klientów, którzy są osobami na eksponowanych stanowiskach politycznych.