Prosimy o aktualizację swoich danych osobowych

Potrzebujemy od Państwa dodatkowych informacji, ponieważ przepisy prawa wymagają od nas, abyśmy dowiedzieli się więcej o użytkownikach systemu District posiadających dostęp do kont polskich lub niemieckich. Mogą Państwo wypełnić formularz i bezpiecznie przesłać wymaganą dokumentację poniżej. Formularz można przeglądać w języku angielskim.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy lub mają inne powiązane pytania, prosimy o kontakt pod numerem (+48) 22 33 77 191 (wsparcie w języku angielskim). Godziny pracy pomocy technicznej: od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00–16:00 (CET), piątek w godz. 9:00–15:00 (CET).

Należy pamiętać, że czas przetwarzania – zanim aktualizacja zostanie zarejestrowana w naszych systemach – wynosi do 48 godzin.

 wprowadź poprawne Identyfikator użytkownika systemu District

Prosimy dołączyć kopię paszportu i dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania:

Paszport wraz z dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania stanowią dopuszczalne formy potwierdzenia Państwa tożsamości.

Paszport
Jeśli posiadają Państwo tylko paszport tymczasowy lub taki, którego data ważności upłynęła, prosimy przesłać zarówno kopię prawa jazdy, jak i dowodu osobistego.

Dokument potwierdzający adres zamieszkania
Dopuszczalne formy dokumentów:

  • wyciąg z konta z lokalnego banku;
  • dokument wydany przez organ administracji publicznej w kraju zamieszkania;
  • ważna umowa najmu;
  • rachunki za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, Internet, telewizję kablową lub ubezpieczenie nieruchomości.

Prosimy się upewnić, że kombinacja dowodów tożsamości zawiera zdjęcie, pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer dowodu tożsamości, nazwę organu wydającego dokument i jego datę ważności.

Jeśli są Państwo obywatelami Norwegii, należy pamiętać, że wymagane jest potwierdzenie posiadania obywatelstwa.

Akceptowane formaty plików to PDF, JPEG/JPG, PNG lub GIF. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.

File Size Exceeds the Limit
usunąć File Size Exceeds the Limit

Przesyłając dane, potwierdzam, że poinformowano mnie, iż Danske Bank przetwarza niezbędne informacje w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Będziemy udostępniać te informacje stronom trzecim tylko za Państwa zgodą lub jeśli będzie to wyraźnie dozwolone przez prawo. Więcej informacji na temat tego, jak Danske Bank przetwarza dane, można znaleźć tutaj.

Przykłady dowodu tożsamości i dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania

Pytania i Odpowiedzi dotyczące przesyłania dokumentacji