EMIR asetuksesta 

EMIR-asetuksessa (European Market Infrastructure Regulation) säädetään vaatimuksia kaikentyyppisille ja –kokoisille yhteisöille, jotka tekevät johdannaissopimuksia. Tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja vähentää johdannaismarkkinoihin liittyviä riskejä.

Asetuksessa säädetään johdannaissopimuksien osapuolille yleisesti ottaen neljänlaisia velvoitteita: 

  • Johdannaissopimuksista ilmoittamista koskeva velvollisuus
  • Määritysvelvollisuus (clearing obligation) 
  • Riskienpienentämistekniikat
  • Vakuuden asettaminen

EMIR-asetuksen erilaiset säännökset koskevat seuraavia yhteisöjä:

  • Finanssialalla toimivat vastapuolet (FC): suurin osa finanssialalla toimivista yhteisöistä
    FC:t jaetaan niihin, jotka ylittävät määrityskynnysarvon tai jotka eivät suorita pakollisia vuosittaisia laskelmia positioista (FC+) sekä niihin, jotka jäätävät määrityskynnysarvon alle (FC- tai pienet finanssialalla toimivat vastapuolet eli Small Financial Counterparties (SFC))  
  • Finanssialan ulkopuoliset vastapuolet (NFC): yhteisöt, jotka eivät ole finanssialalla toimivia vastapuolia
    Finanssialan ulkopuoliset vastapuolet on jaettu niihin vastapuoliin, jotka ylittävät määrityskynnysarvon EMIR-asetuksen mukaisesti (NFC+) ja niihin vastapuoliin, jotka alittavat nämä kynnysarvot (NFC-). Katso lisätietoja määrityksen kynnysarvoista usein esitetyistä kysymyksistä (FAQ).  

Yksityishenkilöihin ei sovelleta mitään EMIR-asetuksen erityisvaatimuksia.  

 

Tyyppi Velvollisuus ilmoittaa johdannais-sopimuksista Riskien-
pienentämis-
tekniikat
Määritys-
velvollisuus 
 Vakuuden
asettaminen
FC+ tai NFC+ XX X X
 NFC- X (Suppeammat vaatimukset kuin FC:illa ja   NFC+:illa)  
 FC-/SFCXX  X

 

Poikkeukset

EMIR-asetuksessa säädettyihin velvollisuuksiin sovelletaan seuraavia poikkeuksia:

  Määritysvelvollisuus
(EMIR 4 artikla)
 Vakuuksien vaihtaminen Ilmoitus-velvollisuus
Konsernin sisäiset transaktiot

 Poikkeus (toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan)Poikkeus (toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan)
 Ei poikkeusta

Danske Bank –konserni hyödyntää poikkeusta vakuuksien vaihtamisesta konsernin sisäisille transaktioille. Yhteenveto poikkeuksen hyödyntämisestä on saatavilla täältä

 

Johdannaissopimusten ilmoitusvelvollisuus 

EMIR-asetus edellyttää, että johdannaissopimusten tiedot raportoidaan kauppatietorekisteriin. Kauppatietorekisteri on yhteisö, joka kerää keskitetysti tietoja johdannaissopimuksista rekisteriin, johon rahoitussääntelyviranomaisilla on pääsy valvontatarkoituksessa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä OTC-johdannaissopimukset että pörssijohdannaisia (ETD), esimerkiksi futuureita, sekä määritettäviä transaktioita (cleared) että muita kuin määritettäviä transaktioita.

Ilmoitusvelvollisuus soveltui 18.6.2020 asti kaikkiin osapuoliin, jotka olivat rekisteröityneet EU/ETA-maahan, paitsi yksityishenkilöitä, keskuspankkeja ja joitain julkishallinnon elimiä.

EMIR REFIT –asetus toi muutoksia EMIR-asetukseen, jonka johdosta 18.6.2020 alkaen finanssialalla toimivat vastapuolet ovat velvollisia raportoimaan OTC-johdannaissopimukset myös sellaisen heidän finanssialan ulkopuolisen vastapuolensa puolesta, joka ei ole määritysvelvollisuuden piirissä (NFC-).

Tämä muutos tarkoittaa sitä, että jos asiakas on NFC- –vastapuoli, 18.6.2020 alkaen Danske Bank on velvollinen raportoimaan OTC-johdannaissopimukset myös vastapuolenaan olevan asiakkaansa puolesta.

Jos asiakas on NFC+ tai finanssialalla toimiva vastapuoli, ilmoitusvelvollisuus on asiakkaan vastuulla. Jos asiakas haluaa, että Danske Bank avustaa vaadittavien tietojen ilmoittamisessa, lisätietoja löytyy osiosta ”Miten voimme auttaa sinua täyttämään ilmoitusvelvollisuutesi?”.

Mitä asiakkaalta vaaditaan, kun Danske Bank raportoi asiakkaansa puolesta? 

Asiakkaan tulee toimittaa LEI-tunnus ja pitää se voimassa niin kauan, kun asiakkaalla on voimassa olevia OTC-johdannaissopimuksia. LEI-tunnus on kansainvälinen yhteisötunnus, jonka avulla Danske Bank ja kauppatietorekisteri tunnistavat asiakkaan. Kauppatietorekistereillä on oikeus hylätä kaupparaportit, joissa ei ole LEI-tunnusta.

Lisätietoa LEI-tunnuksesta ja siitä, miten sellainen hankitaan, on saatavissa tältä sivulta LEI-järjestelmästä.  

Danske Bankin Johdannaissopimusten pakollisen raportoinnin ehdoissa kerrotaan lisää säännöistä, prosesseista sekä oletuksista, joita sovelletaan, kun Danske Bank raportoi NFC- -asiakkaansa puolesta. Ehdot ovat saatavilla täältä. 

Voimme auttaa sinua täyttämään ilmoitusvelvollisuutesi

Jos sinuun soveltuu EMIRin mukainen ilmoitusvelvollisuus, Danske Bank tarjoaa johdannaissopimusten raportointipalvelua, joka auttaa sinua täyttämään velvollisuutesi. Kirjautumalla tähän palveluun, valtuutat Danske Bankin raportoimaan puolestasi kaikki sinun ja Danske Bankin (sisältäen myös Danske Bankin tytäryhtiöt EU/ETA-alueella) väliset johdannaissopimukset kauppatietorekisterille.

Jotta voimme auttaa sinua raportoinnissa, sinulla täytyy hankkia yhtiöllesi LEI-tunnus ja ilmoittaa se Danske Bankille. Tältä sivulta löydät tietoa LEI-tunnuksesta ja siitä, miten voit hankkia sen.

Aloita johdannaissopimusten raportointipalvelun käyttö kirjautumalla Danske Bankin Johdannaissopimusten Raportointipalveluun täällä.

Danske Bank raportoi asiakkaansa kanssa tehdyt johdannaissopimukset joko EMIRin tai Danske Bankin Johdannaissopimusten Raportointipalvelun perusteella DTCC Gloval Trade Repositorylle.
 
Lisätietoja ilmoitusvelvollisuudesta yleisesti sekä Danske Bankin Johdannaissopimusten raportointipalvelusta on saatavilla Usein kysytyistä kysymyksistä (FAQ).