ID użytkownika

 • ID użytkownika

  ID użytkownika jest nadawane po zawarciu umowy District. Przypisane ID użytkownika jest zawarte w załączniku do umowy. Jeśli nie mają Państwo takiego załącznika, można uzyskać swoje ID użytkownika w następujący sposób:

  • Z pisma otrzymanego wraz z urządzeniem eSafeID do systemu District.
  • W module „Administracja użytkownikami” w systemie District, jeśli w ramach podpisanej przez Państwa umowy inny użytkownik posiada wymagane uprawnienia.
  • Skontaktuj się z działem Wsparcia Klienta.

  Indywidualne ID użytkownika jest ważnym elementem bezpieczeństwa systemu District. Wraz z hasłem i urządzeniem eSafeID zapewnia, że tylko Ty masz dostęp do systemu District.

  ID użytkownika składa się z sześciu liczb lub jednej liczby, jednej litery i czterech liczb np. 222222 lub 2A2222.

Want to get in touch?

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.